W ramach treningu uważności pracujemy z ciałem, emocjami oraz myślami. Pomogą nam w tym techniki rozwijające świadomość ciała, wydobywające wzorce myślowe. Dzięki rozwijaniu i doskonaleniu takiego podejścia uczymy się coraz lepiej władać swoim światem, a wtedy działać w zgodzie z sobą i minimalizować napięcia.

Ten moduł jest ponownym połączeniem z naszą zdolnością do skutecznego działania i odnowieniem umiejętności powracania do zmysłów. Będą wykłady i dyskusje, a co najważniejsze będziemy praktykować klasyczną uważność – to znaczy będziemy używać umysłu zamiast poddawać się powstającym w nim emocjom, reakcjom i nawykom.

 Jest również o tym, jak możemy kultywować i aktywować więcej naszych ludzkich możliwości. Które na koniec „dnia” będą określały , jak dobrze przewodziliśmy i czy jakakolwiek istotna zmiana kiedykolwiek została wdrożona. Będziemy doskonalili się w  zrozumieniu, co to znaczy rozwijać organizację jako bardziej świadomą siebie i środowiska w którym zdecydowała się działać.

Jako rezultat tego szkolenia powinieneś mieć szersze rozumienie odnośnie:

 • Spoglądania bez oceniania, ponad siebie („ponad wrogiem”)
 • Umiejętności dawania, szczodrości bez manipulacji.
 • Utrzymania dyscypliny i właściwego postępowania bez kar i nagród.
 • Rozwijania cierpliwości w sytuacjach trudnych bez ignorancji.
 • Jak utrzymać  zapał, odwagę i entuzjazm bez wypalania się.
 • Odkrywania naszej zdolności koncentracji w codziennym działaniu.
 • Jak działa mądrość rozróżniająca bez konieczności podziału na dobre i złe.
 • Dlaczego tak ważne jest, że ty, jako menedżer, pokażesz w pełni i autentycznie siebie.
 • Zarządzania i radzenia sobie ze zmianami osobistymi i organizacyjnymi

Ukończenie tego modułu powinno doprowadzić do rozwinięcia takich kompetencji jak:

 • Zdolność wnoszenia całego swojego zasobu do swojego miejsca pracy (slogany: be as you are” or „don’t be afraid to be a full” or „invisible heavy hand”…)
 • Możliwość do współpracy z różnymi typami osobowości w miejscu pracy bez oceniania.
 • Zestaw umiejętności komunikacyjnych, które wzmacniają pewność siebie i dają bardziej skuteczną realizację zamierzonych celów.
 • Zdolność do tworzenia i kierowania zespołem w sposób autentyczny i odważny.
 • Dostrzeganie zmienności w środowisku pracy i postrzegania zmiany jako sojusznika.

Zagadnienia warsztatu:

„Be as you are” (Przyjdź jaka jesteś)

 • Praktyka uważności – podstawy
 • Przestrzeń i czas jako wyjście do działania
 • Postrzeganie a zmysły

Awake (obudź się)

 • 100% odpowiedzialności
 • Praktyka „Ciało Mowa Umysł”

Autentyczna komunikacja

 • Zacznij od siebie (Skanowanie ciała)
 • Odkryj swój potencjał
 • Pozwól sobie czuć
 • Nie daj się porwać nawykowym wzorcom

Rozumienie wewnętrznej różnorodności

 • Głębsza świadomość ukrytych relacji wewnątrz i na zewnątrz organizacji
 • Docenianie unikatowości każdego indywidualnie
 • Większe poczucie empatii i troski o zespół i innych
 • Wiedza jak przewodzić i integrować różnorodność poszczególnych elementów

Autentyczna odwaga

 • Pozostawanie – wytrwałość w trudnych emocjach – sytuacjach
 • Bycie w kontakcie z tym co działa a co nie
 • Refleksja – zamiast nawykowego reagowania
 • Zapraszanie ciekawości do naszych doświadczeń

Dyscyplina na co dzień

 • Budowanie siły
 • Odnajdywanie równowagi
 • Bycie dobrym dla siebie
 • Własny program – bycie Uważnym – Świadomym – Autentycznym
Menu