Mindsonar używany jest m.in. w coachingu, coachingu zespołowym, treningu mentalnym, projektowaniu szkoleń, badaniu efektywności szkoleń, budowaniu zespołów, w rekrutacji, modelowaniu najlepszych, a nawet w marketingu.

 

MindSonar to narzędzie badające systemy wartości ludzi, ich hierarchię wartości oraz style myślenia w określonym kontekście. To pierwsze narzędzie psychometryczne dokonujące pomiaru sposobu myślenia osób w konkretnych sytuacjach. Dlatego dostarcza niezbędnej wiedzy wspierającej zmianę strategii mentalnych, zmianę zachowań, zmianę postaw.

Narzędzie MindSonar używane jest na całym świecie w biznesie i sporcie przez osoby wspierające innych w zmianie. Skonstruowane w taki sposób, aby nie ograniczać ludzi poprzez zamykanie ich w rolach czy typach. Uważamy, że o wiele większe efekty można uzyskać, pokazując strategie mentalne w danych sytuacjach.

Pomyśl jak ważna dla Twoich klientów/pracowników może być świadomość, które wartości wspierają ich w pracy lub w codziennym życiu, a które mogą tworzyć wewnętrzne ograniczenia w okolicznościach, na których im zależy. O ile pełniej możesz zdefiniować potrzeby rozwojowe swoich klientów/pracowników na podstawie miarodajnych raportów strategii mentalnych? A potem z nimi pracować na tej bazie…

MindSonar dostarcza także nieocenioną wiedzę na temat motywacji pracowników. Dokładnie wiesz, co motywuje członków zespołu, co jest dla nich ważne, kto z kim ma tendencję do lepszej współpracy w różnych sytuacjach, a gdzie jest ryzyko konfliktów. I potrafisz dokładnie przewidzieć i wyjaśnić dlaczego tak się dzieje, gdzie są możliwe napięcia i irytacje.

Wyobraź sobie, że posiadasz sonar umysłu (MindSonar) i możesz zobaczyć, na przykład kiedy Twój klient jest w stanie flow, albo kiedy generuje porażkę i wychwycić różnicę w sposobach myślenia w tych dwóch przypadkach.

Menu