Coach współpracuje z drugim człowiekiem, aby znacząco i trwale poprawił swoją efektywność w życiu osobistym jak i zawodowym, poprzez rozwinięcie swojego potencjału.

Jak z tego korzystać?

Kilka propozycji obszarów coachingu wraz z przykładowymi zagadnieniami sesji:

Realizacja celu / przeprowadzanie zmian.

 • Klarowność definiowania celu oraz tworzenie spójności pomiędzy celem, strategią i planem
 • Przygotowanie się i inicjowanie zmian organizacyjnych
 • Realizacja celów biznesowych – zwiększanie wolumenu sprzedaży
 • Adaptowanie się do nowych warunków – np. kryzysu gospodarczego

Przywództwo

 • Moje osobiste przywództwo – osobisty wpływ na otoczenie
 • Przygotowanie się do objęcia nowej przywódczej roli

Relacje / Współpraca

 • Moje relacje z zespołem, wpływ zespołu na mnie
 • Rozwiązanie konfliktów: osobisty, w zespole, pomiędzy zespołami

Podejmowanie decyzji

 • Tworzenie alternatywnych opcji decyzyjnych
 • Zwiększanie pewności w podejmowanej decyzji
 • Podejmowanie decyzji w zgodzie ze swoimi osobistymi wartościami

Rozwój umiejętności / kariery

 • Identyfikowanie i wykorzystywanie predyspozycji i talentów
 • Uczenie się i wyciąganie wniosków/lekcji z dotychczasowych doświadczeń
 • Rozwój mojej kariery – moja kariera za 2 lata.

– „Czy możesz powiedzieć mi, którą drogą mam iść?” – zapytała Alicja.
– “To zależy, dokąd chcesz dojść” – odpowiedział Kot.
– “Nie wiem.”
– “W takim razie nie ma znaczenia, którą drogę wybierzesz”.

Komu może się przydać?

Small Business coaching *ICF
Skierowany jest do:

 • Właścicieli i menedżerów w małych firmach,
 • Firm rozpoczynających swoją działalność,
 • Specjalistów pracujących na prywatnej praktyce,
 • Ludzi prowadzących działalność gospodarczą z domu,
 • Ludzi pragnących odejść z dużych korporacji i założyć własny biznes.

Life coaching *ICF
Obejmuje:

 • Plany życiowe,
 • Wizję w życiu,
 • Wybitną dbałość o siebie,
 • Związki (dla singli, par i rodzin),
 • Zdrowie i urodę,
 • Kreatywność,
 • Wolność finansową,
 • Organizację,
 • Problemy z dziećmi, nastolatkami i studentami,
 • Deficyty uwagi.

Coaching kariery *ICF
Skierowany jest do:

 • Osób zmieniających ścieżkę kariery,
 • Osób stojących przed znaczącymi decyzjami zawodowymi,
 • Osób pracujących w dużych korporacjach lub zastanawiających się nad podjęciem takiej posady,
 • Osób borykających się z decyzją czy odejść z dużej korporacji.

Coaching kreacji  artystycznej
Skierowany jest do:

 • Osób szukających pomysłów na własną twórczość
 • Osób chcących odnaleźć inspirację w swoim zawodzie
 • Osób wypalonych zawodowo i poszukujących automotywacji
 • Osób pracujących w teatrach z wieloletnim stażem i tych zaczynających.

Coaching wg ICF*

Coaching jest interaktywnym procesem, który pomaga pojedynczym osobom lub organizacjom w przyspieszeniu tempa rozwoju i polepszeniu efektów działania. Coachowie pracują z klientami w zakresach związanych z biznesem, rozwojem kariery, finansami, zdrowiem i relacjami interpersonalnymi. Dzięki coachingowi klienci ustalają konkretniejsze cele, optymalizują swoje działania, podejmują trafniejsze decyzje i pełniej korzystają ze swoich naturalnych umiejętności.
Profesjonalni coachowie zapewniają nieustającą współpracę przygotowaną specjalnie w celu niesienia pomocy klientom w osiąganiu satysfakcjonujących rezultatów w ich życiu zawodowym i osobistym.

Zasady Coachingu

 •  Zaufanie i dobrowolność udziału

Kluczowym założeniem coachingu jest wzajemne zaufanie oraz dobrowolność udziału.
Coach nie jest w stanie zmusić uczestnika coachingu do nauki nowych umiejętności.
Rozwój i zmiana musi być wynikiem dobrej woli i odpowiedzialności osoby biorącej udział w coachingu.

 • Poufność

Kolejną kluczową zasadą jest poufność.
Oznacza to, że wszystkie informacje, które przekazywane są coachowi, są absolutnie poufne i nie są przekazywane innym osobom w organizacji, do czasu aż sam coachowany podejmie decyzję o ich przekazaniu.

Zadanie coacha polega na wydobyciu tych umiejętności, zasobów i kreatywności, które klient już posiada.

Menu